می 20, 2021 توسط GM48 0

بهترین آویشن – مشخصات و شناسایی آویشن مرغوب

بهترین آویشن برگ آویشن شیرازی است . دو نوع آویشن در بازار به فروش می رسد یکی برگ آویشن و دیگری گل آویشن .

قیمت گل آویشن نصف قیمت برگ آویشن است که البته بیشترین فروش ، فروش گل آویشن است .

آویشن شیرازی امسالی نسبت به آویشن کوهی سبز تر و برگ آن پهن تر است . آویشن شیرازی بود و طعم تندتری نسبت به آویشن های سایر شهرها دارد .

آویشن مرغوب و با کیفیت کمترین ساقه را دارد و تقریبا حدود ۹۵ درصد برگ آویشن است .

آویشن کوهی : آویشن کوهی در اکثر شهرها موجود است و البته در گروه آویشن های درجه یک قرار دارد . از جمله شهرهایی که آویشن کوهی دارند عبارتند از : کوه های اطراف تهران بخصوص لواسان و مناطق شمالی تهران ، آذربایجان غربی و شرقی ، نیشابور و مشهد ، کرمانشاه ، کردستان و …

برای تشخیص آویشن خوب و درجه یک باید تجربه داشته باشید و اینکه بو ، رنگ و طعم آویشن شیرازی تند تر است .

آویشن شیرازی گرانترین آویشن است .