درباره ما

ما می خواهیم دغدغه امسالی بودن و تازه بودن را در گروه های خواربار، خشکبار و عطاری بر طرف کنیم. دو کلید واژه اصلی «امسالی» و «کیفیت» را با اصطلاح تازه خور شعار خود قرار داده ایم تا به این مهم دست یابیم که کلیه محصولات این فروشگاه امسالی و با کیفیت هستند. تازه خور نیرو گرفته از فروشگاه عمده فروشی توتپُس است که کالاهای امسالی و تازه را بدون اغراق و با بسته بندی ساده تقدیم خانواده ها می کند.

مشتریان ما کسانی هستند که کالای تازه و امسالی استفاده می کنند اما نه به هر قیمتی!! رقابت تازه خور فقط در مورد قیمت نیست بلکه به یاد سپردن آدرس فروش اینترنتی کالای امساله و تازه است.

تعهد ما بر این است که یا کالایی در فروشگاه تازه خور موجود نیست و یا اگر وجود دارد قطعاً امسالی یا تازه است . این تعهد به وضوح در محصولات ما قابل مشاهده است.

توانمندی های ما با اهداف خالصانه شما هم سو است. ما عاری از ایراد نیستیم. ما با یاری پروردگار و اعتماد مشتریان اوج خواهیم گرفت. پیشنهادات و انتقادات شما، خدمات ما را بهتر و بهتر خواهد کرد.